Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


Повна назва            

Cкорочена назва:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ЄДРПОУ: 34513446
Юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, 49000
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 26.07.2006
КОАТУУ: 1210136600 (Шевченківський р-н)
Діяльність: 64.92 Інші види кредитування
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.
Керівник: Гуржий Наталія Анатоліївна, Директор
Контактний телефон: 0563739597
Електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua
Проспект емісії акцій не розміщувався на сайті, оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось протоколом загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПАТ "ФК "СКТ" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПАТ "ФК "СКТ" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ "ФК "СКТ" не затверджувався, оскільки
затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про зміни в порядку денному не розміщувалось, оскільки таких рішень не приймалось.

Повідомленя про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що є управителем.

Товариство не має відокремлених підрозділів.

Протягом останніх трьох років порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи не було.

 Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось.

 


 
ProEmitent.INFO